Kris Spinhoven
krisspinhoven@hotmail.com
Spuistraat12, 1012 TS Amsterdam
+31 6 11 00 47 03

Version française du CV plus bas ↓
 

1959 geboren te Utrecht
1979-1983 Studie Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, afdeling tekenen/schilderen, cum laude

 
 Individuele tentoonstellingen:

 • 2013      KunstRAI, solostand bij Galerie Petit
 • 2009      Galerie Petit, Amsterdam
 • 2005      Rosa Spierhuis, Laren
 • 2004      Paysages du Trièves, Espace Giono, Lalley, Frankrijk
 • 2003      Landschappen en Lenie’s, WG-Expozaal, Amsterdam
 • 2001      Landschappen, Galerie MOS, Amsterdam
 • 1988      Portrettenkabinet, Amsterdam
 • 1985      Galerie Ornis, Den Haag

 
Groepstentoonstellingen:

 • 2016      Trièves et Vercors, terre d’inspiration, 150 ans de peintures - Maissenas, Frankrijk
  Le fait religieux en Trièves - Musée du Trièves, Mens, Frankrijk
 • 2016/14      KunstRAI, Amsterdam, stand Galerie Petit
 • 2015      Op 't duin - Haags Historisch Museum
 • 2014      In de wolken - De lucht in de Nederlandse kunst sinds 1850, De Hallen, Haarlem
 • 2013      Tekenen voor Amsterdam (groepstentoonstelling met nieuwe aanwinsten van de Topografische atlas) - Stadsarchief Amsterdam
  Ogenschouw, CBK Oost, Amsterdam met Bert Osinga, Toine Moerbeek, Joanna Quispel, Theo de Feyter, Wendelien Schönfeld, Paul Gorter, Lau Heidendael e.a.
 • 2010      In de buitenlucht, zes hedendaagse plein air schilders - Stadsmuseum Woerden
  Maken wat gezien is - Museum Henriëtte Polak, Zutphen
 • 2007      Amsterdams Licht, Loods 6, Amsterdam
 • vanaf 2004      Galerie Petit, Amsterdam
 • 2003      Lenie Verbrugge; Een halve eeuw model - Vakbondsmuseum, Amsterdam
 • 2001      Stadsgezichten – Amsterdam 1901 – 2001, Historisch Museum, Amsterdam
  Paysages Singuliers, Rivoiranche, Saint-Paul-les-Monestier, Frankrijk
 • 1998      Ode aan de Lente, Museum de Buitenplaats, Eelde met Toine Moerbeek, Wendelien Schönfeld, Paul Gorter, Bert Osinga en Joanna Quispel
 • vanaf 1995      Kunstzaal van Heijningen, Den Haag

 

Publicaties/recensies/interviews:

 • 2016      31 x Lenie, Kris Spinhoven
 • 2015      Op 't duin, 100 duingedichten en 100 duingezichten
 • 2014      Lucht! in de Nederlandse kunst sinds 1850, Antoon Erftemeijer, Haarlem
 • 2014      Schilders aan de Nieuwe Waterweg - 150 jaar Hoek van Holland, Maarten van der Schaft en Martha Vollering
 • 2010      Maken wat gezien is - Museum Henriëtte Polak, Zutphen
 • 2009      Berglandschappen - Paysages du Trièves 
                ISBN/EAN 978-90-9024034-3
 • 2007      Kunstschrift Natte voeten. Buitenstudie in Nederland
 • 2005      TV France 3 - Croniques d'en haut no. 243 - L'art en montagne
 • 2005      De Groene Amsterdammer, Amsterdams licht
 • 2004      Radio VPRO De Avonden - het atelierbezoek door Gijsbert van der Wal
 • 1999      Radio VPRO De Avonden - het atelierbezoek door Toine Moerbeek
 • 1998      Ode aan de Lente : Toine Moerbeek, Wendelien Schönfeld, Paul Gorter, Bert Osinga, Kris Spinhoven, Joanna Quispel. Zes Schilders.
 • 1996      TV Teleac, Mensen tekenen en schilderen
   
  Lid van het Nederlands Portretschap sinds 1996 
  Exposities o.a: Loods 6 Amsterdam 2013, Kunsthal Hof 88 Almelo 2010, Rechtbank - Amsterdam 2009, Museum Kruysenhuis - Oirschot 2008, Haagse Kunstkring 2009, Pulchri Studio - Den Haag 2004, Pictura - Groningen 2003, West-Fries Museum - Hoorn, Museum de Wieger - Deurne 2001, Loods 6 Amsterdam 2003/05/11/13, Plantage Doklaan Amsterdam, de Zaaijer - Amsterdam 1999/2000
   
  Lid van de Hollandse Aquarellistenkring sinds 2007
  Exposities in Natuurmuseum Fryslån - Leeuwarden 2014, Achter de Zuilen - Bloemendaal 2012, kunstENhuis - Amsterdam 2011, Pulchri - Den Haag 2011/16, Haagse Kunstkring 2010/12,
  CBK - Haarlem 2008, Pictura - Groningen 2008, Museum Rijswijk (Z.H.) 2007

  Lid van de Haagse Kunstkring sinds 2008

   

  Werk in collectie van Gemeentearchief Amsterdam en Historisch Museum Amsterdam

Foto/photo: Nicolas Mermet, 2013

 

 

 

 


 

1959 née à Utrecht, Pays Bas
1979-1983 Études Académie Royale des Beaux Arts, La Haye, département dessin/peinture, mention très bien

 
Expositions individuelles:
 
       Exposition permanente dans la petite salle du Café des Arts à Mens (Isère)

 • 2013      KunstRAI, présentation solo chez Galerie Petit Amsterdam
 • 2009      Galerie Petit, Amsterdam
 • 2005      Rosa Spierhuis, Laren
 • 2004      Paysages du Trièves, Espace Giono, Lalley, France
 • 2003      Paysages et Lenie’s, WG-Expozaal, Amsterdam
 • 2001      Paysages, Galerie MOS, Amsterdam
 • 1988      Portrettenkabinet, Amsterdam
 • 1985      Galerie Ornis, La Haye 

 
Expositions de groupe:

  •  
 • 2016      Trièves et Vercors, terre d’inspiration, 150 ans de peintures - Maissenas, France
                Le fait religieux en Trièves - Musée du Trièves, Mens, France
 • 2016/14 KunstRAI, Amsterdam, stand Galerie Petit
 • 2015      Sur la dune - Musée d’histoire de la Haye
 • 2014      Dans les nuages - Le ciel dans l’art hollandais à partir de 1850, De Hallen, Haarlem
 • 2013      Dessiner pour Amsterdam (sélection des acquisitions nouvelles pour l'atlas topographique)- Archives de la ville d’ Amsterdam
                À vue d’oeuil, CBK Oost, Amsterdam met Bert Osinga, Toine Moerbeek, Joanna Quispel, Theo de Feyter, Wendelien Schönfeld, Paul Gorter, Lau Heidendael e.a.
 • 2010      Six peintres plein air contemporain - Musée de la ville Woerden
                Faire ce qui a été vu - Musée Henriëtte Polak, Zutphen
 • 2007      La Lumière d'Amsterdam, Loods 6, Amsterdam
 • depuis 2004 Galerie Petit, Amsterdam
 • 2003      Lenie Verbrugge; model depuis un demi siècle - Musée du Syndicat, Amsterdam
 • 2001      Vues de Ville –– Amsterdam 1901 – 2001, Musée d'Histoire d'Amsterdam
                Paysages Singuliers, Rivoiranche, Saint-Paul-les-Monestier, France
 • 1998      Éloge au Printemps, Musée de Buitenplaats, Eelde met Toine Moerbeek, Wendelien Schönfeld, Paul Gorter, Bert Osinga en Joanna Quispel depuis 1995 Kunstzaal van Heijningen, La Haye


Publicaties/recensies/interviews
:

 

 • 2016     31 x Lenie, Kris Spinhoven
 • 2015     Sur la dune, 100 poèmes et 100 vues de dunes.
 • 2014     Le Ciel dans l’art hollandais à partir de 1850, Antoon Erftemeijer, Haarlem
 • 2014     Des peintres au bord de la Nieuwe Waterweg - 150 ans Hoek van Holland, Maarten van der Schaft en Martha Vollering
 • 2010     Faire ce qui a été vu - Musée Henriëtte Polak, Zutphen
 • 2009     Berglandschappen - Paysages du Trièves Kris Spinhoven - ISBN/EAN: 978-90-9024034-3
 • 2007     Kunstschrift Les pieds mouillés. Études en plein air au Pays Bas
 • 2005     TV France 3 - Croniques d'en haut no. 243 - L'art en montagne
 • 2005     De Groene Amsterdammer, La lumière d’Amsterdam
 • 2004     Radio VPRO De Avonden - visite d'atelier par Gijsbert van der Wal
 • 1999     Radio VPRO De Avonden - visite d'atelier par Toine Moerbeek
 • 1998     Éloge au Printemps : Toine Moerbeek, Wendelien Schönfeld, Paul Gorter, Bert Osinga, Kris Spinhoven, Joanna Quispel. Zes Schilders.
 • 1996     TV Teleac, Peindre et dessiner les gens

 
Membre de Nederlands Portretschap depuis 1996 
 
Expositions: Loods 6 Amsterdam 2013, Kunsthal Hof 88 Almelo 2010, Au Tribunal d’Amsterdam 2009, Musée Kruysenhuis-Oirschot 2008, Haagse Kunstkring 2009, Pulchri Studio - La Haye 2004, Pictura - Groningen 2003, West-Fries Musée - Hoorn, Musée de Wieger - Deurne 2001, Loods 6 Amsterdam 2003/05/11/13, Plantage Doklaan Amsterdam, de Zaaijer-Amsterdam 1999/2000

 

Membre de Hollandse Aquarellistenkring sinds 2007
 
Expositions: in Musée de la Nature Fryslån - Leeuwarden 2014, Achter de Zuilen - Bloemendaal 2012, kunstENhuis - Amsterdam 2011, Pulchri Studio- La Haye 2011/16, Haagse Kunstkring 2010/12,
CBK - Haarlem 2008, Pictura - Groningen 2008, Musée Rijswijk (Z.H.) 2007

 

Membre de Haagse Kunstkring sinds 2008
 
 Tableaux dans la collection des Archives d'Amsterdam Gemeentearchief Amsterdam et Musée d’Historie Amsterdam